תנאי שימוש ותקנון

תנאי השימוש והתקנון באתר הינם הבסיס החוקי לכל פעילות באתר, לעיון בפרסומות ולגלישה באתר והם בלבד מסדירים את היחסים בין מפעילי האתר לבין הלקוח ו/או הגולש באתר.

 

כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך פרסומות המוצגות באתר, ו/או נרשם באתר, ו/או עושה שימוש כלשהו באתר, מצהיר בזאת כי עם ביצוע הרכישה ו/או קבלת השירות ו/או ההרשמה באתר ו/או שימוש כלשהו באתר, הוא קרא את התקנון הזה, והוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה ללא יוצא מן הכלל, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענות, מענות, ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כנגד האתר ו/או בעליו ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או כל מי שמטעמה, בכל הקשור להוראות והתנאים של התקנון הזה.

הרישומים המופיעים במחשבי החברה והם בלבד, יהוו ראיה לנכונות כל פעולה, רישום ושימוש אשר מתבצעים באתר.

החברה ו/או האתר עושים ככל שביכולתם שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם אולם למען הסדר הטוב יובהר כי עלולים להופיע במידע המוצג אי דיוקים או שגיאות אשר נעשו בתום לב והחברה ו/או האתר לא ישאו בשום אחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

החברה ו/או האתר רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לעדכן בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש את מחירי המוצרים באתר ו/או את תעריפי המשלוח. המחיר התקף להזמנה שבוצעה הוא המחיר אשר התפרסם באתר בעת השלמת הליך ההזמנה.

החברה ו/או האתר רשאים בכל עת להציע מבצעים שונים, מתנות, הטבות והנחות שונות. החברה ו/או האתר רשאים בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש להפסיק מבצעים שונים, מתנות, הטבות והנחות שונות אלו.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, טאבלטים וכדומה). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל אמצעי אחר.

בעצם הרשמה לאתר או לשימוש בו, הלקוח מסכים לכל תנאי תקנון זה ללא יוצא מן הכלל, וכן מודע ומסכים לכך שמדי פעם הוא יקבל לתיבת המייל שלו ניוזלטרס וכן הודעות פרסומיות על מבצעים שונים אשר באם יערכו באתר. בכל עת הלקוח יוכל להסיר את עצמו מן הדיוור גם לאחר שנרשם, באמצעות קישור בתחתית הדיוור שהתקבל. ייתכן כי הלקוח יהיה רשום למספר רשימות דיוור כגון רשימה אחת למבצעים, רשימה אחת לחדשות וכדומה, ולכן באחריותו הבלעדית להסיר את עצמו מכל רשימת דיוור בנפרד.

בכל שאלה ו/או בירור ניתן תמיד לפנות לשירות הלקוחות של החברה דרך דף צור קשר באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש והתקנון מדי פעם וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת מראש.