רכישת דירה – לא בכל מחיר

בל נשכח שבגין הונו העצמי בסך 500,000 ש”ח אותם השקיע כבר בדירה שרכש, הוא אינו נהנה מתשואה כבעבר.

גם בריביות הנהוגות כיום בבנקים למשכנתאות שאין ספק שהן נמוכות ואפילו אטרקטיביות, טוב יעשה כל אדם העומד לרכוש דירה וטוב תעשה כל משפחה שבכוונתה לשדרג את הדירה שבבעלותה אם תבחן היטב את כל ההשלכות הכלכליות הגלומות בצעד זה.