רכישת דירה – לא בכל מחיר

זוג צעיר שברשותו לדוגמא 500,000 ש”ח ועומד לרכוש דירה בשווי 1.4 מיליון ש”ח, יאלץ לקחת משכנתא של 900,000 ש”ח. בהנחה שלקח את ההלוואה ל – 20 שנים הוא יחזיר, במהלך השנים הראשונות, רק את סכום הריבית המהוונת לכל התקופה.
זוג זה יחזיר מדי חודש במשך כל שנות ההלוואה כ – 5,700 ש”ח לחודש.