רכישת דירה – לא בכל מחיר

האלטרנטיבה הינה השקעת אותו סכום באפיק סולידי אחר, דוגמת אגרות חוב ממשלתיות מסוג “שחר” שתיתן לנו תשואה שקלית ממוצעת של 7% ואולי יותר. מי שמוכן להיות מעט יותר ספקולטיבי ולפזר את השקעתו (ורצוי במסגרת קרן נאמנות) במס’ אפיקים עשוי ליהנות מתשואות גבוהות עוד יותר.

אז אם התשואה על דירות כל כך לא משתלמת נשאלת השאלה האם שכירות דירה אינה כדאית על רכישת דירה באמצעות משכנתא. התשובה לכך אינה חד משמעתית. אם נתעלם לרגע מרווח או מהפסד הון שנוכל לצבור בשל עליה או ירידה בשווי הדירה, הרי שברור לגמרי שרכישת דירה באמצעות לקיחת משכנתא בשעורים גבוהים מערך הדירה, אינה כדאית.