רכישת דירה – לא בכל מחיר

ניקח לדוגמא דירה בשווי של 1.4 מליון ש”ח. נניח בתחילה שהדירה נרכשת ללא משכנתא אלא מהון עצמי בלבד ולצרכי השקעה, התשואה הממוצעת לדירה מעין זו ובמידה והצלחנו להשכיר אותה באופן קבוע, הינה כ – 4,500 ש”ח לחודש. במצטבר השנתי נקבל דמי שכירות של 54,000 ₪ שהם 3.8% תשואה שנתית.

כל זאת אם השתמשנו, כאמור, בהוננו העצמי ולא נטלנו מימון באמצעות משכנתא. הריבית הגלומה במשכנתאות ואפילו אם היא נמוכה יחסית עלולה להביא את התשואה הריאלית על עסקת הנדל”ן לתשואה נמוכה הרבה יותר ואף שלילית.