פשיטת רגל – יתרונות וחסרונות

ההליך בעצם מחייב את המבקש להיפרד מנכסיו לא בהכרח באופן פיסי אך לפחות מבחינה משפטית. לכשיחליט ובאם יחליט בית המשפט כי הבקשה הוגשה בתום לב ואכן אין ביכולתו של החייב לשלם את התחייבויותיו ויכריז עליו כפושט רגל, אזי, יפסיק הוא באופן מוחלט להיות הבעלים של כל נכסיו. עם זאת בהיותו פושט רגל אינו יכול לבצע פעולות עסקיות אם כעצמאי או כבעל תאגיד וכן נחשב ללקוח מוגבל בבנק.

השאלה של עיכוב בהליכים משפטיים ויציאה לדרך חדשה לחלוטין בתום ההליך אל מול ההגבלה בפעולות עסקיות, בפעולות בנקאיות ובחלק מן המקרים אף ביציאה מן הארץ היא השאלה שעומדת בפני החייב בבואו להחליט אם אכן לפנות לביהמ”ש בבקשה להכריז עליו כפושט רגל.