פשיטת רגל – יתרונות וחסרונות

לגבי איש עסקים, עצמאי ושכיר התמונה שונה. אלו מבחינתם רשאים, כאמור, לפנות לביהמ”ש בבקשה להכריז עליהם כפושטי רגל ומסתבר שהאופציה הזו לא תמיד רעה כפי שהיא נשמעת. ראוי להבהיר כי פושט רגל יכול להיות רק מי שמלאו לו 18 שנה ומי שיש לו יותר מנושה אחד וכך שבעת פעילותו העסקית שבגינה פשט רגל התגורר בישראל.

עוסק שמגיש בקשה בעצמו לביהמ”ש להכריז עליו כפושט רגל טוב יעשה אם יבדוק לפני כן שחובותיו המצטברים עומדים על המינימום הקבוע לעניין זה בחוק. התנאים הנקובים לעיל הינם תנאים מצטברים שבהעדר אחד מהם לא ניתן הסעד של הגשת הבקשה לפשיטת רגל לבימ”ש. כמו העצמאים ואנשי העסקים כך גם ציבור השכירים שהסתבכו בחובות שאין ביכולתם להחזיר רשאים, במסגרת אותם תנאים, לבקש על הכרזתם כפושטי רגל.