פשיטת רגל – יתרונות וחסרונות

אין בכתבה זו משום ייעוץ או עצה משפטית אלא סקירה כללית בלבד.

לאור מצבם הקשה של משקי בית רבים ועקב עסקים הנסגרים, לדאבוננו, חדשות לבקרים בשל צבר חובות וחדלות פרעון, הפכה שאלת פשיטת הרגל של עצמאיים לרלוונטית יותר. אלפי בני אדם מוצאים עצמם בשנים האחרונות בפני שוקת שבורה מבחינה עסקית ו/או כלכלית כשהם גוררים אחריהם חובות כבדים שלעיתים עולים על נכסיהם כולם. עם כל הרצון הטוב לכסות את החובות לבנקים, לספקים, לרשויות ולנושים אחרים אין ביכולתם של “השבורים כלכלית” לעמוד בכך.

משום מה רווחת מניסיוני בציבור הרחב דעה מוטעית כי גם חברה בע”מ יכולה לפנות לבית המשפט בבקשה להכריז עליה כפושטת רגל, ובכן באופן חד משמעי הדבר אינו נכון. בעליה של חברה בע”מ אינם בקטגוריה של עצמאיים יחידים או שכירים ואינם יכולים להגיש בשם החברה בקשה כזו. חברה בע”מ יכולה להגיש לביהמ”ש בקשה לפירוק או לכינוס נכסים. המשמעות הינה כי אם יקבל ביהמ”ש את בקשתה של החברה ויוכח כי מצבה אכן אינו מאפשר החזר חובותיה ימונה לה מפרק או כונס נכסים מטעם בית המשפט וזה יכנס לנעליו של מנהל החברה ויפעל למימוש נכסיה ולהחזר חובותיה ככל שניתן על פי הכספים שיוכל לצבור ממימוש הנכסים ועל פי סדרי העדיפויות הקבועים בחוק.