עסקאות בליסינג – האם זה כדאי?

מכל האופציות, אין ספק כי רכישה באמצעות הון עצמי הנה הכדאית ביותר ותחסוך מכם גם עמלות וגם הצמדות וריביות גבוהות. אפשרות הרכישה במימון בנקאי ,על אף יתרונות הליסינג כפי שפורטו לעיל עומדת בסדר עדיפות שני שכן הריביות הגלומות בה הנן נמוכות משמעותית ובתנאי שאינכם גוף עסקי.

הליסינג התפעולי בהחלט מומלץ לבעלי עסקים והליסינג הממוני מתאים לאלו מכם שאין בידם את ההון העצמי המספיק ושאין ביכולתם לטול הלוואה בנקאית תחת שעבוד הרכב. מכל מקום, אין פסול בפניה לאפיק הליסינג וזאת גם במצב בו אתם קלועים להכנסות נמוכות בהווה וצופים גידול בהכנסות בשנים הבאות. קנייה נעימה.