עסקאות בליסינג – האם זה כדאי?

הליסינג הממוני, לעומת זאת, מאפשר פריסה של שווי הנכס למקסימום 6 שנים. עסקה זו דומה במהותה לרכישה באמצעות הלוואה בנקאית אלא שהיא נשענת על אשראי חוץ בנקאי ובזה יתרונה היחיד.

עסקה זו משתלמת אך ורק אם אין ביכולתכם לקחת הלוואה בנקאית שכן הלוואה בנקאית בד”כ תהייה זולה יותר. אין בעסקת הליסינג הממוני כל הטבת מס.