עסקאות בליסינג – האם זה כדאי?

החסרונות בעסקת ליסינג תפעולי נחלקות לשלוש. ראשית , הריבית הגלומה בעסקאות אלו גבוהה לאין שיעור מריבית בנקאית וזאת על אף ניסיונם של חלק מחברות הליסינג להציג את העסקה כאילו היא נושאת ריבית הרבה יותר נמוכה. שנית , במרבית המקרים ועל אף התשלומים נמוכים יותר במהלך התקופה תידרשו לשלם סכום גבוה מאד בתום התקופה על מנת להעביר את הנכס לבעלותכם.

סכום זה יהיה נקוב באחוזים מערך הרכישה של הנכס בעוד ערכו הריאלי בשוק ירד בצורה דרסטית. החסרון האחרון בעסקת ליסינג זו הנו הצורך בתשלום עמלות טיפול שבדרך כלל הנן כ 1.5% משווי הנכס . סכום זה יידרש מכם עם ביצוע העסקה.