עסקאות בליסינג – האם זה כדאי?

היתרונות בעסקת ליסינג תפעולי טמונים בעובדה שניתן לבצע רכישת נכס ללא העמסה נוספת על האובליגו הבנקאי ותוך הקטנת ההחזר החודשי באופן ניכר. כמו כן התשלומים החודשיים בליסינג תפעולי מוכרים לצורכי מס ובדרך זו ניתן להכיר בהוצאה את מלוא התשלום עבור רכישת רכב תוך פרק זמן קצר יותר.

ברכישה רגילה תוכר הוצאת הרכישה על פני תקופה של יותר מ- 6 שנים. יתרון נוסף שחשוב לציון הוא יתרון הנוחות. עסקת הליסינג התפעולי כוללת בד”כ גם את התשלומים הנלווים על הביטוח, על הטסט וכיו”ב ולעיתים אף את הוצאות התחזוקה והתיקונים. יתרה מכך, עסקה זו מונעת מאתנו את הצורך להתעסק במכירת הרכב בבואנו להחליפו.