עסקאות בליסינג – האם זה כדאי?

בחודשים האחרונים מתרבות השאלות המופנות למשרדי בשאלת כדאיות ביצוע עסקאות בכלל ורכישת רכבים בפרט באמצעות ליסינג תפעולי או ליסינג מימוני. אז בואו ראשית נבהיר מהי עסקת ליסינג (שכר- מכר) ולמה היא נועדה? עסקת ליסינג מאפשרת ללקוח רכישה של ציוד, מכונות ובעיקר רכבים ללא שימוש בהלוואה או מסגרת בנקאית אלא באמצעות תשלומים שנפרסים על פני תקופה ארוכה ע”י גורם חיצוני לבנק.

הליסינג התפעולי המאפשר מעין שכירות הנכס לתקופה שבין 24 ל – 48 חודשים. בד”כ תבקש חברת הליסינג לשלם מראש סכום שווה ערך ל 20% משווי הרכישה, סכום נוסף של כ 50% משווי הנכס ייפרס בתשלומים על פני התקופה ובתום התקופה ישלם הלקוח את ה 30% הנותרים מערכו הבסיסי של הנכס כדי להעביר אותו לבעלותו. הלקוח יוכל לבחור גם באופציה של ויתור על הרכב ללא תשלום היתרה הסופית ובמקרה זה עשויה חברת הליסינג להציע לו שחלוף הרכב לרכב חדש כך שחלק מהתשלומים ששולמו על ידו ישמשו כמקדמה על חשבון רכישת הרכב החדש.