ניהול נבון של כלכלת המשפחה

ח. הדרכים לצמצום האשראי הבנקאי באופן הדרגתי עד לעצמאות כלכלית תוך פעולות פנים בנקאיות ופעולות חיצוניות ועצמיות לחסכון מרבי בריבית המשולמת לבנק.

ט. בדיקה יסודית טרם החתימה על חוזים, ערבויות מכל סוגים לרבות, בנקים, חברות ביטוח, רשויות וגורמים חיצוניים.
י. התמודדות נכונה כנגד עיקולים, שעבודים, הוצאות לפועל, תביעות משפטיות וכיו”ב. אי הזנחה וקיום מו”מ מידי עם הגורמים להקטנת החבויות עשויים להביא לחסכון כספי רב.

כאמור הבנה והתמצאות בסיסית בכל אחד מהגורמים הנ”ל יאפשרו לכל אחת ואחד מאתנו לנהל את כספיו ולקבל החלטותיו הכלכליות בצורה מקצועית יותר. דרך כך תוכלו לרכוש גם שקט נפשי שחסר לכל כך הרבה מאתנו עקב לחצים כלכליים.

להרשמה לסדנאות בניהול כלכלת המשפחה או לרכישת הספר “לאן נעלם הכסף” העוסק כולו בנושא זה, ניתן להתקשר ל – 050-2813333.