ניהול נבון של כלכלת המשפחה

ג. מעקב ובדיקה אחרי פעולות הבנק וחיובי האשראי שבמקרים לא מעטים מתגלים בהן טעויות ומעשי נוכלות.

ד. בדיקה והשוואה של עמלות הבנקים וניהול מו”מ מול הבנק להקטנת ריביות ועמלות ולקבלת פטורים ככל שניתן.

ה. תכנון מרכיבי הביטוח למשפחה חלוקתם לביטוחים הכרחיים ולביטוחים שאולי ניתן לוותר עליהם, קביעה והגדרה של סוגי הביטוחים והסכומים החודשיים בגינם, תכנון בטוח פנסיוני.

ו. שימוש נכון בהוראות קבע בבנק והימנעות כמעט מוחלטת מהוראות קבע בכרטיסי אשראי.

ז. תוכניות חסכון, פק”מ ועוד וניהולם הנכון, ניווט השקעות חכם לקבלת תשואה מקסימלית וכן התאמה אישית של תקופת החיסכון.