ניהול נבון של כלכלת המשפחה

בתקופה בה לא גומרים משקי הבית את החודש יש צורך מידי של כל אחת ואחד מאתנו לנהל את כלכלת המשפחה בתבונה רבה.

אם לא נשכיל להקטין את משיכות היתר בבנק ע”י תכנון מוקדם וניהול נכון של הכלכלה המשפחתית עלולים אנו למצוא עצמנו במקום שאין ממנו חזרה.

ניהול כלכלת המשפחה הפך כבר מזמן למקצוע חשוב מאין כמותו ולימודו תוך רכישת הכלים הבסיסיים ליישומו בפועל עשויים להקנות לכם שליטה כלכלית טובהבכל הנוגע להכנסותיהם ולהוצאותיכם ולניתובם לצרכים הנכונים, למניעת בזבוז מיותר ובעצם לקבלת החלטות הרבה יותר נכונה.

כמו מדינה המתקצבת את עצמה לפי נושאים בפתחה של כל שנה כמו חברה עסקית שמתכננת את תקציבה כל תחילת שנה ע”פ הכנסותיה הצפויות והגדרת צרכיה כך גם משפחה חייבת לפעול ע”פ תקציב יעדים מוגדר במטרות ובסכומים שיוכן ויתוכנן מבעוד מועד ולא בהחלטות “של הרגע” כפי שנוטים מרבית המשפחות לפעול.