חשבון מוגבל – לא סוף העולם

עם זאת בשל החשש מאיתנותם הפיננסית של לקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים נוטים חלק ממנהלי הסניפים להחזיר שיקים ולגרום להגבלה גם במקרים לא מוצדקים. ראוי שתבררו את העניין עם גורם מקצועי ומוסמך וחשוב שתדעו שאם לדעתכם ההגבלה אינה מוצדקת ניתן לערער עליה עם קבלתה.

לסיום, חלילה לי מלאחל לכם להגיע למצב של הגבלה בח-ן הבנק אך חשוב לי שתדעו שהגבלה כזו איננה בהכרח דבר רע ובוודאי שאינה סותמת את הגולל על התאוששותכם הכלכלית העתידית.