חשבון מוגבל – לא סוף העולם

הסכם זה בצמצום ההוצאות והקבלתם לרמת ההכנסות יביא אתכם ככל הנראה תוך פרק זמן קצר יחסית דווקא לתוצאה חיובית של עצירת ההידרדרות הפיננסית ותחילתה של ההתאוששות המיוחלת.
לפיכך אין לראות בהכרח בהגבלת חשבון הבנק כתחילת הסוף אלא ניתן בהחלט להפוך את הקערה על פיה ולראות בו פקטור והזדמנות להתייעלות והתאוששות במישור הכלכלי.

מניסיוני כרואה חשבון וככלכלן המלווה הן את הסקטור העסקי והן את הסקטור הפרטי מס’ המקרים בהם הגבלת חשבון הבנק הועילה בסופו של דבר ללקוח עלה בברור על מס’ המקרים בהם ההגבלה דרדרה את מצבו.

עצם ההגבלה בבנק מהווה זעזוע המחייב חשבון נפש שלא ברור כלל אם היה מתבצע אלמלא ההגבלה. אשראי בלתי מוגבל והאפשרות לחתום על שיקים כמעט ללא הגבלה הינם מומנט מפתה ובלא מעט מקרים חסר שליטה וגורם לאנשים רבים למצוא עצמם בחובות עתק לבנקים ולנושים אחרים. אם מנהל הבנק אומר לכם שההגבלה בחשבון תשחק לטובתכם אין סיבה שתתקיפו אותו מיד. בלא מעט מקרים מנהל הבנק צודק ומהווה חסם בריא לפני הגיעכם לדרך שאין ממנה חזרה.