חשבון מוגבל – לא סוף העולם

מס’ החשבונות המוגבלים בישראל מעיד על עומק הקושי השורר במשק ועל היקף ההוצאות העולה לאין שעור על ההכנסות. מצב זה מחייב צמצום ברמת החיים בכלל ובהוצאות שאינן הכרחיות בכלל. תופעה זו ידועה גם מהתחום העסקי. ההגבלה בבנק מחייבת אתכם להפעיל שיקול דעת חדש ומחושב ולתחום את רמת ההוצאות השוטפות לרמה שלא תעלה על גובה ההכנסות החודשיות.

אם מדובר במשק עסקי אזי מתבצע הליך צמצום הכרחי בכמות העובדים, ברמת אחזקת המלאים, בהעברת מיקום העסק למיקום קטן וזול יותר ובסופו של דבר לצמצום ברמת הפעילות המתאימה עצמה למצב. כאשר המדובר במשק בית יש לבצע צמצום בהוצאות כגון: חוגים לילדים, הוצאות על בילויים וטיולים, רכישה וחידוש של מוצרים בני קיימא וכו’.