חשבון מוגבל – לא סוף העולם

בימים אלו כמו במרוצת השנים האחרונות ממשיכים הבנקים לסגור את הברזים הפיננסיים הן ללקוחות פרטיים והן ללקוחות העסקיים. אתה קם בבוקר וצלצול טלפון מהבנק מקדם את פניך.

המנהל מודיע שאם לא תפקיד סכום מסוים ותכסה את יתרתך החריגה הוא יאלץ להגביל את חשבונך. אתה לחוץ ואין לך מאין להשיג את הכסף. יום למחרת אתה מתבשר שחשבונך הוגבל ונופל עליך עולמך. אל יאוש! חשבון מוגבל אינו סוף העולם. יתרה מזאת לא פעם הוא מהווה את ההזדמנות האמיתית להתאוששות כלכלית.