מה לעשות עם הכסף הפנוי בתקופה של ריבית אפסית?

ובכן, הבנקים הידועים לי כמציעים מידי פעם סוג כזה של פיקדונות הם: בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק לאומי, הבנק הבינלאומי, בנק מזרחי טפחות ועוד. תוכלו להשקיע בפיקדון בכל בנק שתחפצו גם אם אינכם מנהלים חשבון באותו הבנק. כאמור, הבנק מפרסם מעת לעת פיקדון מובנה שקלי לתקופה מסוימת, עם קרן מובטחת ומענק (רווח) מותנה. קבלת המענק ושיעורו תלויים בהתנהגות סל מניות מסוים או בהתנהגות מדד כזה או אחר, במהלך תקופת הפיקדון. הרווח המותנה אינו צמוד בד”כ.

הבנק מגדיר עקרונות להתרחשויות במניות המרכיבות את הסל. בצורה מופשטת אומר שבאם ההתרחשויות אכן מתקיימות, כולן או חלקן, תוכלו להשיא תשואה (“מענק” או “ריבית” בלשון הבנקים) ואולי אפילו תשואה יפה על כספכם. היה ומכלול ההתרחשויות על פני תקופת הפיקדון היו כאלה שלא התקיימו בהן התנאים לקבלת מענק, תקבלו את כספכם כולו חזרה בתום תקופת הפיקדון.

זכרו, ברוב המקרים לא ניתן למשוך את הכספים לפני תום תקופת הפיקדון או שמשיכתם תגרור קנסות. לפיכך, אל תפקידו כספים להם אולי תזדקקו בתקופה הקרובה.