מה לעשות עם הכסף הפנוי בתקופה של ריבית אפסית?

קיימים מס’ בנקים בישראל המציעים לכם להשקיע בפיקדונות מובנים שתנאיהם נקבעים ומוגדרים ע”י הבנק עצמו. פיקדונות אלו מתנים את הצטרפותכם אליו בסכום השקעה מינימלי (בד”כ 10,000-20,000 ₪) ובתקופה מוגדרת מראש (בד”כ בין 15-30 חודש) בה תהיו מחויבים להשאיר את כספכם בפיקדון. זה המקום לציין שישנם גם פיקדונות מובנים שאינם נטולי סיכון וקיימת בהם אפשרות להפסיד שעור מסוים מהכסף. אני אישית מציע לכם לוותר עליהם על אף שהסיכוי לתשואה חיובית בהם הוא גבוה יותר. לכו על הסטרקצ’רים הסולידיים בהם סכום הקרן שהשקעתם מובטח לכם בתום תקופת הפיקדון.

אתם ודאי שואלים: באילו בנקים זה קיים? מהם התנאים שמגדיר הבנק שעם קיומם נוכל אכן להרוויח? האם אינני יכול למשוך את כספיי לפני תום תקופת הפיקדון? ועוד.