“מבצעים” מסוכנים

ובכן בוודאות יתרה רובכם הגדול לא נזקק באופן מיוחד לקנייה הלא מתוכננת.

אני משוכנע כי אילו חשבתם מעט יותר לפני הפיתוי הייתם מוצאים יעוד חשוב בהרבה לכסף שהוצאתם. זכרו! הכסף מיועד רק למטרות צריכה הכרחיות ומתוכננות מראש וכל רכישה אחרת גורעת ממרכיב ההכנסה הפנויה שלכם וגורמת לגידול האוברדראפט בבנק ללא צורך. לחילופין היא פוגעת במרכיב החיסכון החודשי שיכל לגדול.