חוק הפנסיה – סיכון בריאותי לאוכלוסיות החלשות

אין ספק שמטרת החוק ויישומו הם חיוביים בעיקרם ואף חשובים שכן קיימת נטייה של חלק נרחב מהציבור שלא לדאוג לעצמו לעת זקנה ולפיכך נאלצים הם להסתפק רק בקצבאות הביטוח הלאומי. התבססותם על קצבאות הביטוח הלאומי בלבד עלולות היו להביא את ציבור העובדים לרמת מחייה ירודה ולעיתים תכופות רעה בהרבה מזו לה הורגלו בגילאי העבודה.

זה ההיגיון שעמד בבסיסו של חוק זה. אך אם זה ההיגיון, מדוע שמאות אלפי הנפשות הבלתי מועסקות במשק וכל עקרות הבית המגדלות את ילדיהם בשקידה רבה , דווקא הם יפגעו. דווקא הם יאלצו להסתפק בקצבאות העגומות של הביטוח הלאומי ולא יזכו להזדקן בכבוד. על זה נאמר – “עליה וקוץ בה”.