חוק הפנסיה – סיכון בריאותי לאוכלוסיות החלשות

החמור מכל יהיה מצבם של המובטלים, מחוסרי העבודה ושל עקרות הבית שיאלצו למצוא עצמם תלויים אך ורק בקופתה המרוקנת של המדינה. פנסיה חודשית מופרשת על-פי החוק לעובדים שלהם אין הסדר כלשהו לפנסיה תקציבית. כלומר, מי שיש לו כבר סידור פיננסי, מכוח הסכם קיבוצי או מכוח חוזה אישי לא נדרש לבצע הפרשה נוספת לפנסיה. לפיכך מדובר בכמחצית מהעובדים במשק .

החובה לתשלום הפנסיה חלה על כל עובד שגילו מעל 25 שנים ומתחת לגיל 60 והוא מועסק יותר מ – 6 חודשים. כלומר, חובת התשלום הינה גם עבור מלצרים, מטפלות, עובדי משק בית וכדומה.