חוק הפנסיה – סיכון בריאותי לאוכלוסיות החלשות

חוק הפנסיה במרכזו הרעיון של “פנסיה לכל עובד” מזכיר במשהו את חוק ביטוח בריאות ממלכתי שתכליתו להבטיח שירותי בריאות לכל תושב.

חוק הפנסיה אמנם בא להבטיח גם הוא זקנה מכובדת לכל העובדים השכירים והעצמאים במשק אך בניגוד לחוק הבריאות הממלכתי הוא אינו לוקח בחשבון את מחוסרי העבודה ופוגע בעובדים עם שכר נמוך.

חובת הפרשות המעסיק או העצמאי לפנסיה , מכוח החוק, מתייחסת לתשלום המהווה שעור מסוים מההכנסה החודשית. ברור לחלוטין שככל שההכנסה החודשית נמוכה יותר הפרשות הכספים לפנסיה נמוכות יותר והקופה שתעמוד לרשותנו לכשנתבגר ונהיה חלילה סיעודיים תהיה דלה ביותר.