אל תוותרו על חופשה

אך מעבר לגיבוש המשפחתי משולה החופשה השנתית לדלק המניע ארכב ולשמן המאפשר את תנועת גלגלי המכונה. חיים רוויי לחץ ללא הפוגות יזומות עלולות לגרום לנו לירידה בכושר הריכוז, לעייפות המאטה את התנהלותנו ולעצבנות וחוסר שקט שיתבטאו בתפקודנו.

אלה הן בדיוק הסיבות המסבירות את ההשלכות האפשריות של החופשה השנתית על מצבנו הכלכלי. בד”כ נחזור מהחופשה רעננים יותר ועם כוחות מחודשים שיאפשרו לנו תפקוד טוב הרבה יותר בעבודה, מה שישפיע ממילא על תפוקתנו.