איזה אשראי עדיף? האוברדראפט או כרטיס האשראי

גם חברת כרטיסי האשראי מציעות מדי פעם הלוואה לכיסוי האוברדראפט וכדאי לבדוק ולהשוות את התנאים המוצעים לאלו המוצעים ע”י הבנקים.

הסכנה הגלומה בשימוש בכרטיס הפלסטיק נובעת מהאשליה שהוא יוצר. ברגע הקנייה איננו חשים את זרימת הכסף הממשית. בשימוש מסיבי נאבד בד”כ את השליטה על הוצאותינו עד לרגע חיובו של הכרטיס בבנק. הו אז נישאר פעורי פה ולא נבין מאיפה זה בא לנו.