אודות

אתר Last.co.il הינו אתר תוכן בבעלות חברת ב.ה. איזי מדיה הישראלית. האתר מכיל כתבות בנושאים שונים ומגוונים המתעדכנים מעת לעת. הכתבות נכתבות על ידי כותבים שונים וכל האמור בו אינו נועד להחליף ייעוץ מקצועי ופרטני ככל שהדבר נחוץ לכם. מטרת הכתבות באתר הינה להסב את תשומת ליבכם לנושאים הרלוונטיים לביצוע ו/או לקבלת החלטות בחיים והכל מנקודת מבטו של הכותב. האתר נועד לחשוף אותך ולהעצים את המודעות שלך לנושאים כאלו ואחרים ותו לא.

מטרתנו היא להביא מידע מדויק ואמין לקוראים באתר. חשוב שתדע שהמידע הנמסר באתר זה יכול להימסר גם ע"י צד שלישי ונכונות המצגים מצדו אינן ידועות לנו ואינן בשליטתנו ואיננו מתחייבים על בדיקת נאותות הדברים טרם פרסומם.

התכנים באתר עניינים וחשובים בראות עיננו לכל תחומי החיים. אין ולא יהיו באתר זה תכנים פוגעניים חלילה ו/או מיניים, ו/או תכנים בלתי חינוכיים. כוונתנו היא להביא לציבור הקוראים והגולשים תכנים המכילים מידע מפורט וחשוב ותובנות ועצות הבאות להקנות להם כלים ורעיונות לחיים. ההחלטה בין אם לפעול על פי עצות אלו נותרת כולה בידי הקוראים על-פי הבנתם, ראות עיניהם וייעוץ מתאים מאיש מקצוע בכל נושא ונושא.

מאחורי כל האמור באתר עומד צוות של כותבים ועורכים מקצועיים המונעים ע"י תשוקה למצוינות ושלימות. לאנשים אלו יש רצון עז לגלות את שלעולם יש להציע , כל זאת תוך זהירות מקסימאלית במסירת המידע אך ללא כל אחריות מצידנו כאמור לעיל.

ישראלים רבים כבר אימצו את Last.co.il כבסיס להתעניינות שלהם בתחומים שונים של החיים. גם אתם, כמותם, תמצאו בוודאי באתר ערך מוסף ושימושי.